Elektronska prijava dece za vrtic

Topola

Prijava dece za upis u predškolsku ustanovu „Sofija Ristic“ u Topoli, od februara ove  godine gradjani Topole mogu  obaviti elektronski i besplatno. Usluga eVrtic predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelji više ne moraju da odlaze razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, vec prijavu može da obavi elektronski na Portalu eUprava.

Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz maticne knjige rodjenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju. U ovom trenutku je u toku implementacija ove usluge u svim gradovima i opštinama u Srbiji.

Gra?ani Topole od sada na potpuno elektronski i besplatan na?in mogu da prijave decu za upis u predškolsku ustanovu I putem društvenih mreža Facebook,Instagram i Twitter

Usluga eVrtic predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelj više ne mora da odlazi na razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, ve? prijavu može da obavi elektronski I besplatno na Portalu eUprava.

Od ove godine usluga ce biti omogucena  u 140 gradova i opština kao lakši, brži, potpuno elektronski i besplatan nacin prijave dete u predškolske ustanove.

 

(Ar PRESS)

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment