FA 36 01

Savet dana;Aplikacione preporuke za tretmane u zaštiti jabuke

 

 

  • Pravilnim podešavanjem atomizera I izborom rasprskivača i ventilatora postižu se značajni efekti pri tretmanima voća

 

Provera protoka manometra

Preciznost manometra mora biti u granicama ± 0.2 bar, pri radu sa pritiscima do 2 bar. Pri radu sa pritiscimapreko 2 bar dozvoljeno odstupanje je ± 10 %.

Provera protoka pumpe

Kapacitet pumpe ne sme da se menja sa promenom pritiska. Kapacitet pumpe mora da iznosi 90% od njenog fabričkog nominalnog kapaciteta,odnosno pumpa mora da obezbedi dovoljno tečnosti pri radu prskalice sa najvećim predviđenim rasprskivačima i pritiskom.

 

 

  1. KONTROLNO TESTIRANJE, KALIBRACIJA I ODRŽAVANJE PRSKALICA I OROŠIVAČA

Uporediti vrednost pritiska na manometru i sa obe strane venca rasprskivača. Razlika između pritisaka ne sme biti veća od 15 %. ≤ 15% razlika protoka leve i desne strane mora biti manja od 10 %.

Kada treba zameniti rasprskivače?

Kada im pojedinačni protok poveća preko 15%.Kod simetričnog prskanja, razlika leve i desne strane ne sme biti veća od 10%.

GEOMETRIJA MLAZA TREBA DA SE POKLAPA SA GEOMETRIJOM KROŠNJE 10-15% vazd.drift 30-40% zem. drift

 

  1. PODEŠAVANJE “GEOMETRIJE” MLAZA U SKLADU SA “GEOMETRIJOM” VOĆNJAKA

Jednostavne promene položaja i tipa rasprskivača značajno unapređuju rad orošivača.4-6% .Stručno podešavanje pomoću vertikalnog sprej skenera Iskustveno podešavanja usmerivačkih limova i vazdušne struje pomoću štapa i kanapa.Dobro podešena geometrija mlaza do 30% manji gubici usled drifta

Kružni raspored rasprskivača je najčešći slučaj i loše rešenje iz dva razloga:

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Otežano podešavanje geometrije mlaza u skladu sa geometrijom krošnje.
  2. Tečnost iz gornji rasprskivača prelazi dug put do krošnje što pojačava drift. Orošivača “usmerivačkim tornjem” uz dobru kombinaciju i ugao rasprskivača o mogućava pokrivenost bolju i za 20%.
  3. TIPOVI RASPRSKIVAČA

Kupasti – kombinacija vrtložnika i izlazne pločice.Veći broj istraživanja je pokazao da ovakvo rešenje obezbeđuje najlošiju pokrivenost.

Vrtložni–  Dobro rešenje. Obavezno koristiti keramički uložak.zbog velikog broja prskanja visokim pritiskom. Preporučena norma u zasadima guste sadnje: 400-600 l/ha Preporučena norma u zasadima “stare tehnologije” 600-1000 l/ha Preporučeni pritisak: 8-12 bar (popotrebi i do 15 bar)

Injektorski vrtložni –Obezeđuje krupnije kapi od standardnog vrtložnog rasprskivača. Dobar za “gornje” pozicije rasprskivača jer omogućava pokrivenost najviših delova krošnje.Obezbeđuje veću količinu depozita na površini ploda jabuke, pa je potrebno povećati karencu u odnosu na preporučenu ako se koristi u tretmanima pre branja. Na osnovu ERTAP istraživanja preporučeno povećanje 30% u odnosu na zadatu karencu. Preporučena norma u zasadima guste sadnje: 400-600 l/ha Preporučena norma u zasadima “stare tehnologije” 600-1000 l/ha Preporučeni pritisak: 8-15 bar Napomena: Iznetu preporuke su rezultat višegodišnjih makroogleda.

Merenje depozita preparata pomoću trejsera u skladu sa svetskim standardima i metodama je sprovedeno širom Vojvodine. IZBOR PROTOKA (boje), TIPA I PROIZVOĐAČA RASPRSKIVAČA JE ODLUKA KOJU DONOSI SAM POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ.Klasični orošivač 60% Radijalno postavljena fleksibilna creva

  1. PREPORUKE TIPA VENTILATORA

Kod nabavke novih orošivača (atomizera) izbegavati klasične aksijalne ventilator koji usisavaju vazduh sa zadnje strane i izbacuju vazdušnu struju pod uglom od 90 stepeni .

Orošivači sa ovakvim ventilatorima:

  1. Obezbeđuju duplo manji kapacitet vazdušne struje u krošnji i duplo manju brzinu.
  2. Kod ovih tipova ventilator uvlači se značajna količina vazduha “zagađenog” pesticidima i dospeva u zonu oko glave traktoriste.
  3. Drift kod ovakvih orošivača je i do 60%. Orošivači sa radiljalnim ventilatorom i gibljivim crevima su dobro rešenje za guste zasade jabuke. Mana im je nešto složenije održavanje i veća osetljivost na udare, zbog velikog broja creva.

“Napredni “orošivači sa aksijalnim ventilatorima koji usisavaju vazduh sa prednje strane i izbacuju ga koso unazad predstavljaju odlično rešenje. “Zagađeni” vazduh nije u zoni oko glave traktoriste i u kombinaciji sa dobrim napadnim uglom rasprskivača obezbeđuju i do 30% veću pokrivenost biljke. U poređenju sa klasičnim ventilatorom iste početne brzine i kapaciteta vazdušne struje, na osnovu ERTAP merenja, obezeđuje duplo veći kapacitet i brzinu vazdušne struje u krošnji jabuke.

 

Izvor: http://pissrbija.com/default.aspx, Edukativno razvojni centar tehnike za aplikaciju pesticida (ERTAP)

Autor: Prof. dr Aleksandar Sedlar Istraživači: Prof. dr Rajko Bugarin, MSc Vladimir Višacki

Priredio;Bojan Mijatović dipl.inž. zaštite bilja,

PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.