2.2. Početak cvetanja srednjestasnih sorti kajsije u Begaljici

SAVET DANA:Kritične temperature za izmrzavanje pupoljaka kod kajsija,breskvi i trešnji

 

  • Klimatološki podaci za beogradski region jasno pokazuju da je opasnost od pojave mogućeg mraza prisutna sve do treće dekade aprila
                 Tsunami cvetanje 23.03.2021.

Neuobičajeno visoke temperature tokom prve polovinemarta meseca ove godine isprovocirale su pokretanje vegetacije kod ranih sorti voćaka u regionu Grocke ali i širom Srbije, poput poćetka cvetanja vrlo ranih sorti kajsije. Pojava mrazeva u rangu -7 do -10oC krajem prve dekade marta već je alarmirala proizvođače na moguća izmrzavanja, iako je provera preživelosti pupoljaka kod vrlo ranih sorti (Tsunami, Pricija) u vreme punog cvetanja (24.3.) i na nadmorskim visinama preko 200 m pokazala minimalna oštećenja. U trenutku kada je oko 30 % stabala ranocvetnih kajsija (sorta Ruža) bilo u cvetu (22.03.) ponovo je došlo do pojave mraza (-3 do -4oC) uz prisustvo hladnog vetra, što je dodatno uzbunilo proizvođače s pitanjem-kolika su moguća oštećenja cvetnih pupoljaka na stablima?

Klimatološki podaci za beogradski region jasno pokazuju da je opasnost od pojave mogućeg mraza prisutna sve do treće dekade aprila. S obzirom da je već sada izvesno da je vegetacija kod pojedinih vrsta i sorti voćaka u gročanskom regionu poranila za više od 2 nedelje u odnosu na prethodnu vegetaciju, opravdani su strahovi od mogućih oštećenja pupoljaka od mraza, ili pak odsustvo oplodnje kao posledica duvanja hladnih vetrova praćenih temperaturama u intervalu 6-9 oCu vreme cvetanja kajsije.

Višegodišnji podaci Vašingtonskog državnog univerzitetskog centra za istraživanja u voćarstvu i savetodavnu službu jasno ilustruju koja su moguća oštećenja od mrazeva shodno njihovom intenzitetu i fenofazama razvoja pupoljaka kod ranih vrsta i sorti umereno-kontinentalnog voća u našim agroekološkim uslovima.Treba takođe napomenuti da i nagle promene temperatura (od višednevnih visokih pozitivnih temperatura do jačih mrazeva u roku od 24-48 h) takođe mogu biti fatalni za pokrenute pupoljke.

KAJSIJA

Faze razvoja cvetnih pupoljaka  

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Kritična T za 10 % pupoljaka (0C)  

-9,4

 

-6,7

 

-5,5

 

-4,4

 

-3,9

 

-2,8

 

-2,8

 

-2,2

Kritična T za 90 % pupoljaka(0C)  

/

 

-17,8

 

-12,8

 

-10,0

 

-7,2

 

-5,5

 

-4,4

 

-3,8

 

Faze razvoja cvetnih pupoljaka: 1 – Početak bubrenja pupoljaka; 2 – Razdvojeni pokrovni listići; 3 – Pojava crvenog vrha; 4 – Pojava belih kruničnih listića; 5 – Početak cvetanja; 6 – Puno cvetanje; 7 – Precvetavanje; 8 – Zeleni plodić.

 

 

BRESKVA

Faza razvoja cvetnih pupoljaka  

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Kritična T za 10 % pupoljaka

(0C)

 

-7,8

 

-6,1

 

-5,0

 

-3,9

 

-3,3

 

-2,8

 

-2,2

Kritična T za 90 % pupoljaka

(0C)

 

-17,0

 

-15,0

 

-12,8

 

-9,4

 

-6,1

 

-4,4

 

-3,9

 

Faze razvoja cvetnih pupoljaka: 1 – Početak bubrenja pupoljaka; 2 – Razdvojeni pokrovni listići; 3 – Pojava crvenog vrha; 4 – Pojava 1. roze pupoljka; 5 – Početak cvetanja; 6 – Puno cvetanje; 7 – Precvetavanje;

TREŠNJA

Faza razvoja rodnih pupoljaka  

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

Kritična T za 10 % pupoljaka

(0C)

 

-8,3

 

-5,6

 

-3,9

 

-3,3

 

-2,8

 

-2,8

 

-2,2

 

-2,2

 

-2,2

Kritična T za 90 % pupoljaka

(0C)

 

-15,0

 

-12,8

 

-10,0

 

-8,3

 

-6,1

 

-4,4

 

-3,9

 

-3,9

 

-3,9

 

Faze razvoja cvetnih pupoljaka: 1 – Početak bubrenja pupoljaka; 2 – Bočno zeleni pokrovni listići; 3 – Pojava zelenog vrha pupoljka; 4 – Pojava zbijenih cvasti; 5 –  Razdvojeni zatvoreni cvetni pupoljci; 6 – Pojava belog vrha cvetnog pupoljka; 7 – Početak cvetanja; 8 – Puno cvetanje; 9 – Precvetavanje.

Mr Dejan Marinković

                                                                                                 PSSS Beograd

 

Tags: No tags

Comments are closed.