JABUKA 17

Savet dana;Najčešće greške pri zimskoj rezidbi jabuka

 

  • Primena tzv.’prljave rezidbe’ koja podrazumeva nedovoljno uklanjanje sitnijih grančica i nedovoljno jake povratne rezove na višegodišnjem rodnom drvetu u središnjim delovima krune dovodi do poremećaja u ravnoteži između lisne i rodne površine

 

Poslednjih meseci svedoci smo intenzivnih aktivnosti u srpskim jabučnjacima, gde se privodi kraju zimska rezidba vretena. Iako se pomenuti pomotehnički zahvati primenjuju više decenija u jabučnjacima a odnose se na tzv. kratku rezidbu vretena, sve više su primetne i greške koje se tom prilikom ponavljaju.

Bujan vrh vretena

Za vretena su osobeni prebujni vrhovi krune kao posledica nemogućnosti uspostavljanja ravnoteže između rodnosti i bujnosti. Rezidba velikim makazama sa zemlje (ili ručnim makazama sa duplim sečivom) dovodi do formiranja tzv.’kapa’ koje postaju legla za razvoj štetočina jabuke (vaši, smotavci i dr.).Kape nastaju neprekraćivanjem prirasta na vrhovima krune do osnove već ostavljanjem  patrljaka, usled otežalog pristupa osnovi grana. Prekraćeni prirasti će tokom vegetacije dati najmanje po 2 mladara i ceo vrh krune učiniti pregustim, otežavajući adekvatnu zaštitu vrha krune i njegovu kvalitetnu rezidbu na rod sledeće godine.  Ovi prirasti se moraju orezati malim makazama do osnove, uz upotrebu platformi i merdevina koje omogućavaju pristup vrhu krune;

Primena tzv.’prljave rezidbe’ koja podrazumeva nedovoljno uklanjanje sitnijih grančica i nedovoljno jake povratne rezove na višegodišnjem rodnom drvetu u središnjim delovima krune dovodi do poremećaja u ravnoteži između lisne i rodne površine. Ovo doprinosi prerođavanju stabala i dobijanju sitnijih plodova,lošijoj obojenosti plodova zbog gušće krune i slabijim efektima primene pesticida u zaštiti jabuke.

Neadekvatna rezidba ogoljenog višegodišnjeg drveta u smislu odstranjenja njegovih retkih jednogodišnjih prirasta ili ostavljanja ovakvog nerodnog drvetanetaknutim održava pomenute nosače nerodnim. Oni bi morali da se aktiviraju prekraćivanjem kosim rezom na čep dužine oko 3 cm, tako što će pomenuti rezovi isprovocirati pojavu novih prirasta sa širokim uglom otklona prema čepu i stožini,koji su odličan potencijal za formiranje mladog rodnog drveta. Takođe, prisustvo poluskeleta koji svojom debljinom prelaze 50 % debljine stožine valja ukloniti, jer dovode do poremećaja u obrastanju rodnog drveta kao i u rastu vođice.

Kos rez za čep

Neodstranjivanje prirasta različite starosti u donjim delovim krune koji svojim rastom ulaze u zonu stožine ili će se pretpostavljeno poviti opterećeni budućim rodom ka zemlji (duže vite rodne grančice sa sasvim izvesno rodnim vršnim pupoljkom) predstavljaju problem prilikom unutarredne obrade ili upotrebe herbicida u zasadima jabuke. Ove grančice treba rezidbom odstraniti kako ne bi došle pod udar pomenutih agrotehničkih opearcija, a ogoljene zone na skeletnim i     poljuskeletnim granama treba obraditi zasecanjem kore iznad spavajućih pupoljaka, npr. makazama sa duplim sečivom. Ovaj zahvat aktiviraće vegetativne tačke rasta na pupoljcima, dovodeći do stvaranja novog prirasta.

Nepoštovanje forme i opterećenosti krune rodom u zahavtima zimske rezidbe na zrelo često dovodi do neodgovarajućeg prinosa kod stabla (preopterećenost rodom koja dovodi sledeće godine do pojave alternativnog rađanja i obrnuto). Treba poštovati princip: veliki rodni potencijal-oštra rezidba, mali rodni potencijal-blaga rezidba. Naime, realizacija rodnog potencijala (tzv. koeficijent rodnosti) u manje gustim zasadima jabuke iznosi 5-14 %. Međutim, u gustim zasadima jabuke za visoke prinose potrebno je da se zametne oko 30 % plodova ili da barem 19 % cvetova donese fiziološki zrele plodove. Ne treba zaboraviti da dobro projektovan prinos putem zimske rezidbe i proređivanja plodova kod jabuke omogućuje i normalnu diferencijaciju pupoljka za sledeću godinu kao i najbolju moguću kontrolu bujnosti stabla.

 

mr Dejan Marinković

     PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.