SAVET DANA:Održiva poljoprivreda

  • Što je bolji kvalitet zemljišta, to su zdravije biljke, dobijaju potrebne nutrijente i omogucuju bolji razvoj korenovog sistema

 

Kako sve više potrošaca brine o cistom vazduhu i cistoj hrani i žele da kupe organsku hranu, tako se i sve više proizvodnih parcela prevodi u organsku proizvodnju. Na zapadu se koristi više razlicitih termina, pa se tako od skoro govori i o tzv. „regenerativnoj poljoprivredi“, ali šta to znaci? Regenerativni sistem poljoprivredne proizvodnje je takav vid proizvodnje koji se fokusira na zdravim, mineralnobogatim, i biološki raznovrsnim zemljištima na kojima se može proizvoditi visokokvalitetna i nutritivno bogata hrana, dok se istovremeno poboljšava zemljište, usevi i prihod proizvodjaca.Farma može biti sertifikovana kao organska jednostavno  Izbegavanjem zabranjenih hemijskih supstanci, ali cilj treba da bude na ocuvanju kvaliteta i plodnosti zemljišta.Ovo ne samo da vodi ka zdravim usevima vec i gradi organsku materiju i dobru strukturu u zemljištu i stvara tzv. Otpornost zemljišta, tj. doprinosi sveukupnom ‘’zdravstvenom’’ stanju zemljišta. Drugo Ime za ovaj sistem poljoprivrede je „biološka poljoprivreda“. Umesto oslanjanja na hemijska preparate u proizvodnji useva, vracamo se ocuvanju zemljišta kao glavnog nosioc aodržive proizvodnje i prinosa

Da bi smo procenili potencijale zemljišta, proizvodjaci bi pre svega trebali da urade kompletnu agro-hemijsku analizu zemljišta, i to sa posebnim osvrtom na prisustvo i kolicine makro i mikro elemenata. Sledeci korak je stvaranje idealne životne sredine za‘’život’’zemljišta. Zemljište‘’hranimo’’pomocu razlicitih izvora organske materije:stajnjak, kompost, ili kombinacija razlicitih planova vrsta koje se gaje kao „zelenišna djubriva“ kulturama kojima se upravlja samo da nahrani život zemljišta. Ova zelenišna djubriva se plitko mešaju u zemljištu gde dolazi do reakcije sa mikroorganizmima i obilne proizodnje organske materija cime se indirektno poboljšava struktura zemljišta. Svaka intervencija na zemljištu je svedena na minimum, a uvek je ucinjena sa namerom: da se stvori idealan dom za mikrobiološki život zemljišta; da se razbije pokorica; ili da se uradi duboka aeracija zemljišta kada je to neophodno, višak vode da se otkloni/upije i da ima dovoljno prostora za vazduh i vodu u zemljištu.

Što je bolji kvalitet zemljišta, to su zdravije biljke, dobijaju potrebne nutrijente i omogucuju bolji razvoj korenovog sistema. U takvom sistemu, biljka proizvedena na ovaj nacin ima više prostora da se odbrani od bolesti i štetocina. Tako biološka, regenerativna poljoprivreda nije samo cist vazduh i cista voda, vec je i cista hrana sa boljim zdravstvenim prednostima. To je sistem u kome je focus na regeneraciji zemljišta koristeci odgovarajucu obradu tla, mnogo mineral za biljke i za život zemljišta.

 

Priredio Bojan Mijatovic

PSSS Beograd

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment