SAVET DANA:Puževi napast za plastenike

  • Puževi su štetocine na koje se ne obraca pažnja pa mogu prestavljati ozbiljan problem i naneti veliku štetu u plastenicima

 

U proizvodnji povrca i cveca bilo da se radi na otvorenom ili u zatvorenom sistemu (plastenici, staklenici, …) puževi mogu predstavljati ozbiljan problem nanoseci veliku štetu. Njihova brojnost zavisi od uslova koji vladaju u proizvodnim celinama. Najštetniji su puževi golaci. Telo im je izduženo i usko bez spoljne ljušture, obavijeno samo sluzastim plaštom. Javljaju se pretežno na skrovitim, mra?nim i vlažnim mestima i tu provode dan. Aktivni su pocetkom veceri i noci. Njihova pojava se najpre uocava po svetlom tragu koji ostavljaju iza sebe, kao i po vidnim štetama koje nanose povrtarskim kulturama (na listovima prave okrugle izgrizline). Množe se preko celog leta, a svaka ženka polaže i do 500 jaja iz kojih se za 20 dana pojavljuju nove jedinke. Njihovo brojno stanje može biti zaprepašcujuce veliko kao i štete koje nanose. Zato je preko potrebno na vreme se uhvatiti u koštac s problemom i koristiti sva raspoloživa sredstva i znanja kako bi se dobila bitka.

Puževe treba suzbijati preventivnim, mehanickim i hemijskim merama. Preventivne mere u plastenicima i staklenicima podrazumevaju redovnu kontrolu vlage korišcenjem ventilatora, redovno provetravanje i primena sredstava za navodnjavanje kap po kap. Ovim sistemom se vlaga direktno usmerava gajenoj biljci i na taj nacin sprecava njeno širenje po celoj površini zemljišta cime se izbegava stvaranje povoljnih uslova za boravak puževa.

Lidija Vulovic

Mehanicke mere podrazumevaju skupljanje i uništavanje puževa. U tu svrhu na mestima gde se puževi sakupljaju mogu se koristiti crepovi, drvene dašcice, navlažene tkanine. Poznato je da puževe privlaci pivo, iscedjena kora pomorandže, grejpfrut, proklijala pšenica, krompir, isitnjena jabuka. Da bi se zaštitio usev oko leja se posipa krec, pepeo, strugotina, pesak, so, ljuske od jajeta.

Primeceno je da postavljanje tanke žice oko plastenika, staklenika ili leja povezane sa slabom strujom sprecava pojavu puževa u gajenom usevu, kao i postavljanje raznih mehanickih barijera, bakarnih ili limenih ploca oko leja visine od 15-20 cm iznad zemlje, pod uslovom da su svi puževi unutar leja prikupljeni neposredno posle postavljanja barijera. Sadjenjem oko leja biljaka ciji miris odbija puževe, poput: pelina, komoraca, anisa, ruzmarina, belog luka, rena, timijana, maka, sprecava se nastanak šteta na gajenoj kulturi. Kao biološke mere u zemljama u okruženju za suzbijanje puževa koriste se predatorske nematodePhasmarhabditis hermaphrodita. Potrebno ih je  razmutiti uvodi,a potom ostaviti 3-5 sati da bi se aktivirale. Rastvor se korist u vecernjim satima tretiranjem biljaka zalivanjem zemljišta. Posle njihove primene biljke treba dobro zaliti kako bi nematode dospele duboko u zemljište.

Hemijske mere podrazumevaju upotrebu preparata limatida i moluskocida kao što su Arion (5 g peleta po m2), Gardene (5 g peleta po m2), Pužomor pelete, Mesurol granula (30-50 g po m2). Nakon njihove primene 20 dana ne obradjivati zemljište. Pelete i granulate treba postavljati u popodnevnim satima i pri tome voditi racuna da preparat ne padne na gajenu biljku. Rasturanje preparata se obavlja izmedju redova. Treba povesti racuna da upotreba zatrovanih mamaka prouzrokuje zagaženja zemljišta i voda, a samim tim i uginuca organizama koji tamo žuve. U organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, za suzbijanje puževa, koristre se pelete gvoždje (III) fosfata. Proizvod je neotrovan. Nakon ishrane peletama gvoždja puževi prestaju sa ishranom i postepeno dehidriraju. Pelete se postavljaju u posude kao mamci, tako da nisu u direktnom kontaktom ni sa biljko ni sa zemljištem i ne predstavljaju direktnu opasnost za ptice i kucne ljubimce.

 

Lidija Vulovic

Dip.ing. za zaštitu bilja

PSSS Kragujevac

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment