SAVET DANA:U susret novoj setvi strnih žita

 

 

Na pragu smo  setve  ozimih  strnih žita u proizvodnoj 2020/2021.godini .

Neki ratari ce sejati strna žita u ponovljenoj setvi, što nije dobro, što ce u narednoj sezoni doneti niz problema (veci napad štetocina, bolesti), a samim tim i manji prinos. Zato treba izbegavati setvu strnih žita na istim parcelama. Kod nas se najcešce setva strnih žita obavlja posle berbe kukuruza

Posebnu pažnju treba posvetiti optimalnom roku setve, sklopu, odnosno gustini setve, kolicini i primeni mineralnih djubriva.

Violeta Velickovic

Pravovremena setva omogucava biljkama duži period bokorenja, bolje ukorenjavanje i dublje prodiranje korenovog sistema što omogucava normalnu dužinu vegetacije, i bolje prezimljavanje biljaka. Optimalni rok setve pšenice u našim uslovima potice od 05. oktobra, i to sve do 30. oktobra. Kod ozimog jecma, optimalni rok krece od 30. septembra do 15. oktobra.

          Najbolji predusevi za proizvodnju strnih žita su oni koji rano napuštaju njive i oslobadjaju površine za obradu i pripremu. U slucajevima kada setva kasni, treba sejati sorte koje su tolerantnije na rok setve (Evropa-90, Nevesinjka).

          Priprema zemljišta mora biti kvalitetna, a pokrivac semena u sloju od 5-8 cm mrvicasto – zrnaste strukture.

           Setva i njen kvalitet su bitni elementi svake uspešne proizvodnje strnih žita. Kvalitet setve zavisi od više elemenata: setvene norme, preciznosti sejalice, prave dubine i dr. Dubina treba da je oko 4 – 5 cm.

    Kolicina semena zavisi od sorte, krupnoce zrna, mase, klijavosti i cstoce semena. Korekcija, odnosno povecanje kolicine semena, potrebno je i ako je priprema nekvalitetna i ako se kasni sa setvom. Najcešce kod nas je to kolicina semena od 240 – 280 kg/ha pšenice, po preporuci proizvodjaca semena.

          I pored kvalitetne obrade, predsetvene pripreme i setve, bez mineralnih djubriva nema visokih stabilnih prinosa. Agrohemijska analiza je osnova za preporuku djubriva. Pšenica može bez kalijuma ako ga u zemljištu ima iznad 15 miligrama na 100grama. Jecam medjutim ne može. Treba upotrbljavati NPK djubriva s naglašenim fosforom, jer ga na osnovu agrohemijskih analiza na našem terenu ima jako malo, tako da treba uneti NPK 8:24:16 i sl. U kolicini od 300kg/ha u zavisnosti od plodnosti zemljišta.Ostatak hraniva, odnosno azota unosi se 100kg/ha pre setve , a ostala kolicina azota, unosi  se putem prihrane pšenice.

 Sorte pšenice koje preporucujemo za setvu 2020/2021.god. su: Pobeda, Renesansa, Simonida, NS-40, Gabrio, PKB Ratarica, LG Avenue  i dr.

          Za setvu jecma u sezoni 2020/21.god.,predlažemo sorte koje su se najbolje

Pokazale u našim ogledima i to: NS-525, NS-565 (2-redni) ZP Nektar, od 6-rednih  Nonius.

Od tritikalea predlažemo: Odisej, PKB Kardinal i Oganj.

 

 

                                                                                  Priredila :  Violeta Velickovic                                                                                     dipl. ing. PSSS Beograd

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment