SAVET DANA:Upis u vinogradarski registar

  • Svi vinogradari koji obradjuju 10 i više ari vinograda, a i oni koji imaju manje od 10 ari  a grozdje plasiraju na trziste obavezni su da se upisu u Vinogradarski registar

Zoran Jankovic

Nakon decenija propadanja vinogradarstva u Srbiji, ukazala se neophodnost uredjenja ove oblasti i potreba sagledavanja stanja kako bi se tradicionalno znacajna grana poljoprivrede vratila na staze stare slave i postala ponovo konkurentna kako u Evropi, tako i u svetu. Kao prvi korak bilo je neophodno ustanoviti „Vinogradarski registar“ kao bazu podataka o proizvodjacima groždja, vinogradarskim parcelama, sortama, podlogama, prinosu i nameni proizvedenog groždja. U skladu sa Zakonom o vinu, kao i Pravilnikom o sadržini i nacinu vodjenja Vinogradarskog registra, sva fizicka i pravna lica, odnosno preduzetnici koji imaju u vlasništvu, zakupu ili drugom obliku svojine vinograd moraju biti upisani u Vinogradarski registar. To podrazumeva svako lice koje u bilo kom obliku svojine obradjuje 10 i više ari vinograda, a od regulative nisu izuzeti ni vinogradari koji obradjuju manje od 10 ari, a svoje groždje stavljaju u promet. Vinogradarski registar vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Obrazac za upis u Vinogradarski registar

Upis se vrši podnošenjem Zahteva na propisanom obrascu (VV1 obrazac) Centru za vinogradarstvo i vinarstvo (CEVVIN), kao ovlašcenoj instituciji Ministarstva. Ovaj centar ima svoje kancelarije u šest gradova: Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Negotinu, Aleksandrovcu i Nišu. Obrazac VV1 može se dobiti u svakoj filijali Uprave za trezor, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i kancelarijama Centra za vinogradarstvo i vinarstvo, a može se i skinuti sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (www.minpolj.gov.rs). Nakon podnošenja Zahteva, strucna lica CEVVIN-a vrše terensku kontrolu i na licu mesta proveravaju istinitost dostavljenih podataka, odnosno vrši se premeravanje parcele i evidentiraju podaci o proizvodjacu groždja, uzgojnom obliku, sorti, gustini sadnje, rodnom potencijalu i nameni groždja. Važno je napomenuti da proizvodjaci groždja nemaju troškove u vezi sa upisom u ovaj Registar.

Proizvodjaci groždja koji su upisani u Vinogradarski registar sticu pravo na prijavu za korišcenje premija, subvencija i kredita. Obaveza upisanih proizvodjaca je da prijave berbu svake godine, najkasnije do 15. Novembra, kao i svaku promenu podataka iz Registra (npr. podizanje novog vinograda, krcenje starih) najkasnije 15 dana od nastale promene.

Proizvodjaci koji imaju nedoumica oko upisa mogu se informisati na sajtu Centra za vinogradarstvo i vinarstvo (www.cevvin.rs), a mogu se javiti nadležnoj Poljoprivrednoj savetodavnoj i strucnoj službi, gde ce dobiti svu neophodnu strucnu pomoc.

Centrar za vinogradarstvo i vinarstvo ima 6 regionalnih kancelarija: Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Negotin, Aleksandrovac  i Kruševac.

Priredio Zoran Jankovic dipl. inž. za vocarstvo

i vinogradarstvo

PSSS Beograd

 

 

 

KANCELARIJE CENTRA ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO

  1. Beograd (okruzi u nadležnosti: Južnobanatski, Macvanski, Kolubarski i grad Beograd)

Kontakt osoba: Ivan Dodok

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 84, 11111 Beograd, postanski fah 32

telefon/fah: 060/6010-191 i 060/6010-194

e-mail: cevvin.ivand@gmail.com;

  1. Novi Sad (okruzi u nadležnosti: Severnobacki, Srednjebanatski, Severnobanatski, Zapadnobacki, Južnobacki i Sremski)

Kontakt osoba: Veselinka Bakrac

Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 10, 21000 Novi Sad, telefon: 060/6010-187 ,

e-mail: cevvin.veselinka@gmail.com;

  1. Kragujevac (okruzi u nadležnosti: Šumadijski, Pomoravski, Podunavski, Zlatiborski, Moravicki i Raški)

Kontakt osoba: Ranko Repanovic

Adresa: Save Kovacevica 7, 34000 Kragujevac, telefon/fah: 034/331-663,

e-mail:  cevvin.ranko@gmail.com;

  1. Negotin (okruzi u nadležnosti: Branicevski, Borski i Zajecarski).

Kontakt osoba: Dragana Ivic

Adresa: Trg Djordja Stanojevica 5, 19300 Negotin, telefon/fah: 019/570-292,

e-mail: cevvin.dragana@gmail.com;

  1. Aleksandrovac: (okrug u nadleženosti: Rasinski)

Kontakt osoba: Goran Sudimac

Adresa: 29. novembra 21, 37230 Aleksandrovac, telefon/fah: 037/751-294,

e-mail: cevvin.goran@gmail.com;

  1. Niš (okruzi u nadležnosti: Nišavski, Toplicki, Pirotski, Jablanicki, Pcinjski, kao i AP Kosovo i Metohija)

Kontakt osoba: Zlata Vidanovic

Adresa: Kolonija EI br. 6, 18116 Niš, telefon/fah: 018/4541-128 i 018/4541-023,

e-mail: cevvin.zlata@gmail.com.

 

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment