Rasad

Savet dana;Zaštita rasada od poleganja

 

Tri najznačajnije povrtarske kulture gajene u našoj zemlji (paradajz, paprika i krastavac), najčešće se gaje proizvodnjom iz rasada a ređe direktnom setvom.Proizvodnja rasada povrtarskih kultura je naj važniji segment povrtarske proizvodnje. Samo proizvodnjom kvalitetnog i zdravog rasada može se postići vrhunski kvalitet i visok prinis ovih povrtarskih biljaka. Propusti nastali u proizvodnji i zaštiti rasada ne mogu se nadoknaditi kasnije u toku vegetacije.Mlade tek iznikle biljke podložne su napadima zemljišnih fito patogenih gljiva rodova Phytophthora spp., Fusarium sp., Pythium sp. i Rhizoctonia sp.koje pruzrokuju tzv.,,topljenje”ili,,poleganje”rasada. Navedeni patogeni mogu u potpunosti uništiti proizvodnju rasada.

Topljenje rasada                                                                                     Propadanje rasada

Prvi uočljivi simptomi usled infekcije ovim patogenima su omekšavanje i nekroza prizemnog dela stable (Slika 1 i 2)usled čega mlade biljke mehanički slabe i zatim poležu i u potpunosti propadaju. U rasad se usled toga javljaju,,ćelavamesta” gde su biljke u potpunosti propale.  Najznačajnije mere zаštite rasada od ovih patogena su setva zdravog sertifikovanog  semena, upotreba dezinfikovanog supsrata, održavanje optimalnog temperaturnog i vodnog režima u zaštićenom prostoru i toplim lejama, odstrаnjivаnje biljnih ostаtаkа. Ukoliko se bolest ipak pojavi treba ukloniti i uništiti obolele biljke.U slučaju da sve navedene mere ne daju rezultate preostaje hemijska zaštita rasada tj. primena fungicidа. Prvi tretman ako postoji sumnja u pojavu bolesti treba obaviti odmah nakon setve. Preporučuje se primena prparata Previcur 607 SL (u koncentraciji 0,25%), Previcur Energy (0,15%) i Proplant 722 SL (0,15%) Rastvorom ovih fungicida zalivaju se biljke i zemljište oko biljaka.Drugi tretman zalivanjem treba primeniti kada biljke imaju 10-ak cm visine, ili posle pikiranja, sa istim preparatima. Treći tretman zalivanjem primenujuje se pre rasađivanja tako što se biljke zalivaju navedenim preparatima neposredno pre rasađivanja na stalno mesto.

Ljiljana Krsmanović dipl. inž.zaštite bilja

PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.