DSC09674 00

Šest konkursa-27 miliona

Opštinsko veće opštine Arandjelovac raspisalo konkurse za podršku poljoprivredi i agraru

  • Konkursom će se sufinansirati kamate na poljoprivredne kredite,regres za reproduktivni materijal(veštačko osemenjavanje),agromeliorativne mere,nabavka sadnica voća i vinove loze,nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme i osiguranje jednogodišnjih i višegodišnjih kultura

 

Opštinsko veće  raspisalo je šest konkursa za sprovodjenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Arandjelovac za ovu godinu.Konkursom će se sufinansirati kamate na poljoprivredne kredite,regres za reproduktivni materijal(veštačko osemenjavanje),agromeliorativne mere,nabavka sadnica voća i vinove loze,nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme i osiguranje jednogodišnjih i višegodišnjih kultura.

                              Sufinansiraće se veštačko osemenjavanje koza ovaca,junica i krava

Konkursom za poboljšanje reproduktivnog materijala i veštačko osemenjavanje krava,koza i ovaca predvidjen je maksimalni iznos po grlu od 2000 dinara.Jedno gazdinstvo može ostvariti podsticaj  za najmanje 10  a najviše 20 koza i ovaca i neograničen broj grla junica i krava .

Konkursom za subvencionisanu nabavku sadnica voća i vinove loze sufinansiraće se do 40 odsto nabavne cene sadnica bez PDV  a ne više od 100.000 dinara po jednom gazdinstvu.

Konkursom za osiguranje jednogodišnjih i višegodišnjih zasada u sektoru povrća ,voća i ratarske proizvodnje. Sufinansiraće se do 10 odsto polise osiguranja bez PDV a najviše 100.000 dinara po gazdinstvu.

Konkursom za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme predvidjeno je sufinansiranje  do 40 odsto po šifri investicije  a ne više od 100.000 dinara po jednom gazdinstvu u sektoru mleko,meso,voće,povrće,pčelarstvo i ostala ratarska proizvodnja.

Sufinansiranje kamata na poljoprivredne kredite  mogu očekivati  oni podnosioci koji su ih realizovali posle 01.08.2020.godine  sa rokom otplate od 24 meseca stim da najveći         iznos sufinansiranja može biti 50.000 dinara po zahtevu.

Konkurs  za agromeliorativne mere namenjen je kao podrška setvi višegodišnjih leguminosznih i leguminoznotravnih smeša od 80 do 100 odsto investicije a ne više od 20.000 dinara po gazdinstvu.

Obrasci za prijavu i sami konkursi obajvljeni su na zvaničnoj internet stranici Opštine Arandjelovac(www.arandjelovac.rs) Konkursi traju do 01.09.2021.godine               Budžetom za ovu godinu planirano je da bude izdvojeno 27 miliona dinara.

 

(Ar PRESS)

 

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.