DSC01912 00

Setva jarog ovsa

 

  • U plodoredu dolazi ovas obično na poslednje mesto. Dobri su predusevi rane okopavine (krompir), višegodišnje legumonoze, zrnaste mahunarke, uljana repica. Sama ovas  vrlo je loš predusev za sva strna žita jer jako iscrpljuje zemljište.

 

Jari ovas  je ranije korišten za proizvodnju hleba, ali s porastom standarda koristi se za proizvodnju prehrambenih proizvoda (zobene pahuljice, brašno, griz, ljuspice itd.). Kvalitet zrna i skromni zahtevi u gajenju daju joj posebnu važnost. U odnosu na druge žitarice zrno ovsa  sadrži i do tri puta više masti, a belančevine se znatno lakše vare. U ishrani stoke koristi se slama kao krma jer je znatno kvalitetnija od slame ostalih žitarica. Za ishranu stoke koristi se i u zelenom stanju i u smesi s leguminozama. Proizvode se uglavnom jare forme ovsa.

Agrotehnika za proizvodnju ovsa

 

Plodored –U plodoredu dolazi obično na poslednje mesto. Dobri su predusevi rane okopavine (krompir), višegodišnje legumonoze, zrnaste mahunarke, uljana repica. Sama ovas  vrlo je loš predusev za sva strna žita jer jako iscrpljuje zemljište.

Obrada zemljišta-Vreme obrade, način i dubina obrade kao i broj operacija zavisi od pretkulture i stanja zemljišta. Oranje bi trebalo obaviti u jesen. Nakon ranih pretkultura obično se obavljaju dva oranja, pliće nakon žetve pretkulture i dublje, osnovno, uz zaoravanje mineralnih đubriva predviđenih za osnovno đubrenje. Dopunskom pripremom zemljišta (tanjirača, drljača, setvospremač, rotodrljača) treba stvoriti usitnjeni površinski setveni sloj mrvičaste strukture do dubine setve.

Đubrenje- Vrlo dobro razvijen korenov sistem ima veliku sposobnost usvajanja hraniva, stoga dobre rezultate daje i na siromašnim zemljištima kao i kiselim zemljištima s nižim sadržajem pH 4-5. Za prosečno plodna zemljišta uz ostvarenje prinosa od 4 t/ha može se preporučiti đubrenje sa 100 kg/ha azota, 90-100 kg/ha fosfora i 90-100 kg/ha kalijuma. U osnovnoj obradi zemljišta trebalo bi zaorati fosforna i kalijumova đubriva izbalansiranih sadržaja ta dva hraniva (NPK 8:26:26 ili sl.). Pred setvu đubriti startnim đubrivom (NPK 15:15:15; 18:18:18) i jedna prihrana isključivo azotnim đubrivima (KAN) u vreme bokorenja.

Setva ovsa-Jari ovas seje se u prvoj polovini marta u nešto vlažnije zemljište, do 3 cm dubine.. Setva se obavlja žitnim sejalicama na razmak redova 8-12 cm. Seje se na sklop od 500-550 klijavih semena/m2, što odgovara 120-160 kg/ha semena.

Žetva ovsa-Budući da ovas neravnomerno sazreva, početak žetve teže je odrediti. Žetvu bi trebalo početi kada vršni deo metlice dostigne punu zrelost, svakako pre početka osipanja zrna iz vršnih klasića. Prosečni prinosi ovsa  iznose 3-4 t/ha, a mogu biti i znatno veći.

Sortiment-Predlog sortimenta za prolećnu setvu jarog ovsa su sorte Dunav, Sedef, Slavuj, Rajac…

 

 

                                                                                                           Violeta Veličković

                                                                                       PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.