DSC07061 00

Siva pegavost oraha-prouzrokovač gnomonia leptostyla

 

  • Razvoju patogena pogoduje prohladno, kišno vreme u proleće i leto. U pojedinim godinama može biti zaraženo do 80 % plodova i celokupna lisna masa, kao i svi letorasti. Simptomi bolesti se ispoljavaju na svim zeljastim organima biljke: listu, plodu i letorastima.

 

Prve promene se vide na listu

Parazit prezimljava u obolelom opalom lišću i rak ranama mladara. Zaraza se ostvaruje kroz prirodne otvore-stome i lenticele , kao i mehanička oštećenja lista, ploda i mladara. U širenju patogena značajnu ulogu imaju i insekti. Razvoju patogena pogoduje prohladno, kišno vreme u proleće i leto. U pojedinim godinama može biti zaraženo do 80 %  plodova i celokupna lisna masa, kao i svi letorasti. Simptomi bolesti se ispoljavaju na svim zeljastim organima biljke: listu, plodu i letorastima.

Na listu se uočavaju pege sivkaste boje, oivičene smeđim oreolom. Pege su različitog oblika i veličine. Sa razvojem lista pege se šire i spajaju, ponekad zahvatajući celu lisnu ploču. List usled jačeg napada se deformiše i opada. Pege na plodu su slične pegama na listu. Kasnije postaju tamnosmeđe do crne, ugnute. Plodovi inficirani u ranim fazama razvoja se suše i opadaju, dok oni koji su pri zarazi već dostigli krajnu veličinu, ostaju na grani, jezgra im je crna i gorka.

Mere zaštite se sprovode preventivno i tu spadaju:

*sakupljanje opalog lišća i iznošenje iz zasada ili zaoravanje

*odabir otpornih sorti pri sadnji

*odstranjivanje letorasta na kojima se uočavaju rak rane i iznošenje iz zasada

*u periodu mirovanja vegetacije primena bakarnih preparata

 

                                                                                                  Tamara Mihailović  dipl ing

                                                                                                                PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.