Socivo 00

Sočivo

  • Na našim prostorima sa semenom sočiva meša se seme ječma jer omogućava stabljikama sočiva da se drže uspravno tokom rasta

 

Biljka sočivo raste do visine od 60 cm .Seme je smešteno u mahunama, uglavnom jedno ili dva zrna. Sama mahuna je maljava po svojoj površini. Boja zrna je najčešće smeđa ili zelena, dok se mogu naći i narandžasta, crvena, žuta i crna. Sočivo može imati oblik zrna okrugao ili ovalan. Nakon kuvanja se ne može primetiti neka velika razlika među različito obojenim vrstama sočiva.

Cvetovi su mali i karakterističnog izgleda za mahunarke, a mogu biti bele, plavičaste i ružičaste boje. U zavisnosti od sorte cvetovi se mogu nalaziti pojedinačno ili u manjim grupama. Koren je razgranat, ali ne prodire duboko u zemlju.

Agrotehnika proizvodnje sočiva

Plodored je obavezan kad se priča o proizvodni sočiva. Kao dobre predkulture mu se navode šećerna repa i krompir, a ponovna setva na istoj parceli trebala bi da se ponovi najranije tek nakon 5 godina. Kiselost zemljišta bi trebala biti pH između 6,0 i 6,5.

Setva

Priprema zemljišta pred setvu treba biti što kvalitetnije i to do dubine od 8 cm, a nakon setve sočiva se pristupa valjanju. Seme se polaže na dubinu od oko 5cm,  prilikom setve koja se obavlja obično u martu mesecu. Setva treba da se obavi na rastojanju od 12 – 15cm između redova (uskoredna). Seje se u kasno proleće, kada prođe opasnost od mrazeva.

 

Na našim prostorima se sa semenom sočiva meša seme ječma, preporuka je da ide oko 20 kg ječma po hektaru. Razlog za to je što ječam omogućava stabljikama sočiva da se drže uspravno tokom rasta.

Đubrenje

Pošto slabije podnosi stajnjak, biljka sočivo treba da se đubri veštačkim đubrivima i ako je moguća navodnjavati jer slabije podnose sušu. Razlog zašto je ovo potrebno obavezno izvoditi je koren koji se razvija plitko u zemljištu. Azotna đubriva upotrebljavaju se u manjim količinama i to samo radi osiguranja biljke azotom u prvim fazama razvoja. Kasnije ona same usvaja atmosferski azot kao i na taj način podmiruje svoje potrebe. Prilikom osnovnog đubrenja najbolje je dodati od 500 do 600 kg NPK 7-14-21 ili 8-16-24.

 

Žetva

Ova biljka nema ujednačen period sazrevanja. Pravo vreme za početak berbe sočiva jeste kada su mahune pri dnu biljke smeđe boje, a one koje su višlje na stabljici budu žute boje. Obično se čeka da dve trećine mahuna budu zrele i tada se pristupa žetvi.

Biljke se nakon košenja obično ostavljaju na njivi par dana da se dodatno osuše i tek tada se nose kući. Prilikom slaganja otkosa na njivi treba voditi računa da to ne bude u predebelim slojevima jer se može u nekim situacijama pojaviti plesan. Ukoliko se berba obavla pomoću kombajna, broj obrtaja kombajna treba da se spusti na približno oko 600 u minuti.

Pre nego se biljka sočivo uskladišti potrebno je najčešće da se zrno dodatno osuši i da se obavi zaštita od žiška. Vlaga u zrnu bi se trebala spustiti na nivo ispod 12%.

Prinosi sočiva vrlo su varijabilni, a zavise od kultivara i uslovia gajenja kao i mogu biti od 340 – 1 500 kg/ha.

 

 

Violeta Veličković dipl.ing.

PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.