SRPSKI VINOGRAD

Manijle Gavrilovi?,dvadest I peti laureat nagrade “Odzivi Filipu Višnji?u” za 2020 godinu

SRPSKI VINOGRAD

Nagrada Zadužbinskog društva Prvi srpski ustanak „Odzivi Filipu Višnji?u“ za 2020. godinu za rodoljubivo pesništvo, pripala je pesniku Manojlu Gavrilovi?u (1945) iz Beograda.

Odluku o Nagradi, koju Zadužbinsko društvo „Prvi srpski ustanak“ iz Orašca dodeljuje dvadeset i peti put, doneo je žiri u sastavu: akademik Matija Be?kovi? (predsednik) i ?lanovi akademik Milosav Teši?, Dragan Laki?evi?, Vladimir Jagli?i? i dr Ivan Zlatkovi?. Povodom Nagrade objavljena je zbirka pesama Manojla Gavrilovi?a pod nazivom Srpski vinograd (Orašac, 2020, 125 str.). Pogovor knjizi „Venac za lica i slike sveta“ napisao je Dragan Laki?evi?.

U Obrazloženju Nagrade stoji da se priznanje dodeljuje „za autenti?an i simboli?an poetski izraz savremene rodoljubive odre?enosti, koja doma?om materijom i maternjom melodijom životvori bogatstvo pesni?kih slika, drevnih vizija i arhetipskih znamenja iz zavi?ajne obi?ajnosti, nacionalne povesti i iz narodnog lirskog, epskog i mitološkog fonda, po ?emu je dostojan sledbenik slavnog uzora pesnika bune“.

Uru?ivanje pesni?kog priznanja uprili?eno je  na Sretenje, na mestu znamenitog Oraša?kog zbora, u Mari?evi?a jaruzi .

  Manojle Gavrilovi? je ro?en 1945. godine u Bjeluši kod Arilja. Završio je Filološki fakultet u Beogradu. Bio je glavni i odgovorni urednik radija Studentski grad i upravnik Narodne biblioteke „Petar Ko?i?” u Beogradu.

Objavio je knjige pesama: „Sunce i ko?ije” (Prosveta, 1973), „Za?arano ognjilo” (Prosveta, 1975), „Bubnjevi na Karpatima” (SKZ, 1979), „Svetlost ?irilice” (SKZ, 1988), „?uvar zlatne jabuke” (BIGZ, 1991), „Nedelja u zavi?aju” (SKZ, 1994), „Zlatna ?esma – izabrane i nove pesme” (Prosveta, 1997), „?uvar belog meseca” (Dragani?, 2003), „Prijezdina ljubav – izabrane i nove pesme” (Prosveta, 2004), „Molitva za Kragujevac – poema od 23 pevanja” (Spomen park „Kragujeva?ki oktobar”, 2006), „Crna plavet” (SKZ, 2011), „P?ele boga Peruna” (SKZ, 2015), „Slovenska rosa” (SKZ, 2017), „Nebeska svila” (Prosveta, 2018), „Žubor mese?ine” (Prosveta, 2019).

Dosadašnji dobitnici Nagrade „Odzivi Filipu Višnji?u“ su: Tanasije Mladenovi?, Matija Be?kovi?, Stevan Rai?kovi?, Miodrag Pavlovi?, Slobodan Pavi?evi?, Ljubomir Simovi?, Milovan Danojli?, Slobodan Rakiti?, Rajko Petrov Nogo, Dragan Kolundžija, ?or?e Nikoli?, Dragomir Brajkovi?, Dobrica Eri?, Petar Paji?, Milosav Teši?, ?or?o Sladoje, Dragan Laki?evi?, Vladimir Jagli?i?, Ranko Jovovi?, Milena Markovi?, ?or?e Neši?, Krstivoje Ili?, Miroslav Maksimovi?, Dragan Hamovi?.

(Ar PRESS)

 

  • Preuzimanje tekstova,delova tekstova i fotografija bez saglasnosti Ar PRESS-a  nije dozvoljeno.

 

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment