TOPOLA SRPSKA TOSKANA

Deset vinarija oko Oplenca

TOPOLA SRPSKA TOSKANA

Tradiciju vinogradarstva u Topoli zapo?eo je još 1931.godine kralj Aleksandar Kara?or?evi? podigavši za to vreme jedan od najsavremenijih podruma u Srbiji

Topola je danas centar vinogradarstva u Srbiji.Pove?avaju se površine pod vinovom lozom.U okolini Topole i Oplenca danas je deset vinarija od ?ega pet ih je samo  u selu Lipovcu.

Porodica Krgovi? tre?a je po redu koja je  izgradila svoju vinariju Zmajevac u Lipovcu na površini od 8,3 hektara  a posle nje podignute su još dve.

-Zasadili smo mešovite francuske i srpske sorte grož?a.Prošla godina bila je nepovoljna za proizvodnju.Imali smo problema sa kišom ali i sa gradom .Uspeli smo nekada da se spasemo i vide?emo kakvo ?e vino da ispadne,kaže nam Nikola Krgovi?.

Želja porodice Krgovi? je da proširi posed na 10 do 15 hektara i sve bude u jednom komadu ali za to treba?e vreme.

-U narednom periodu planiramo i da više radimo na promociji vina jer do sada smo ga plasirali u kafane i vinoteke.Planiramo i u?eš?e na nekim takmi?enjima da vidimo gde se po kvalitetu nalazimo,isti?e Nikola Krgovi? i dodaje da je pored njega u ovaj porodi?ni posao uklju?en otac i brat.


-Deset vinarija trenutno u opštini Topola dovoljno govori o potencijalu ovog kraja kada je vinogradarstvo u pitanju.Mi se ponosimo time.Nisu to neke velike površine kao nekada,kaže Dragan Živanovi?,predsednik Opštine Topola. 

Tradiciju vinogradarstva u Topoli zapo?eo je još  kralj Aleksandar podigavši za to vreme jedan od najsavremenijih podruma.Kasniji doga?aji uticali su da se vinogradarstvo zapusti i iskr?e vinogradi.

-Pored podruma koji je podigao kralj Aleksandar Kara?or?evi? još 1931. godine ovde je i vinarija Aleksandrovi?,kao nosilac obnove vinogradarstva ovog kraja ali i u Srbiji .Tu je Vinarija PIK-a  Oplenac ,jedna od najve?ih u Srbiji i još sedam za sada vinarija od ?ega je pet u selu Lipovcu,podvla?i Živanovi?.

Prvi ?ovek opštine isti?e da oni nemaju puno sredstava u budžetu  da ulažu u ovu oblast ali podržavaju privatnu inicijativu.Opštinske službe im uzlaze u susret i  pomažu na razne na?ine.

-Interesovanja za podizanje novih vinarija ima.Sa nekima sam i li?no razgovarao ali ne bih o tome.Topola je atraktivna jer je samo 60-ak kilometara od Beograda,odnosno sat vožnje.Cena zemlje nije puno sko?ila,oko 100 evra je po aru.U Lipovcu malo više.Pet vinarija u jednom selu stvorilo je problem da nema velikih površina za kupovinu.Prose?no poljoprivredno gazdinstvo ima oko 3,5 hektara a prose?na veli?ina parcele je 35 ari pa treba vremena za ukrupnjavanje,zaklju?uje na kraju Živanovi?.

 

(Ar PRESS)

 

  • Preuzimanje tekstova,delova tekstova i fotografija bez saglasnosti Ar PRESS-a  nije dozvoljeno.

 
Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment