Opstina Topola

Traže vanrednu sednicu Skupštine opštine Topola

 

                               Potpisi odbornika

Grupa od 16 odbornika SO Topola podnelo  je danas  zahtev za održavanje vanredne sednice SO Topola.Za vanrednu sednicu predlažu  se tri tačke dnevnog reda;1.Razmatranje izveštaja Štaba za vanredne situacije opštine Topola,o aktuelnoj situaciji sa vodosnadbevanjem,preduzetim merama i planovima za dugoročno rešenje ovog problema,2.Razmatranje izveštaja Štaba za vanredne situacije opštine Topola u vezi sa učestalim požarima na deponiji smeća Torovi,ugroženosti  životne sredine i zdravlja gradjana,preduzetim merama  i planovima za dugoročno rešenje problema deponovanja smeća i 3.Razmatranje problematike održavanja seoskih grobalja.Izveštaj Nadornog organa u vezi sa ispunjavanjem Ugovora o održavanju  grobalja.Ocena kvaliteta i obim izvršenja ove usluge po Ugovoru o privatno javnom partnerstvu.

 

 (Ar PRESS)

Tags: No tags

Comments are closed.