DSC09512 06

Treća sednica SO Arandjelovac

 

  • Čini se da će najzanimljivija  od 23 tačke  biti Donošenje Zaključka o pokretanju inicijative radi očuvanja i zaštite planine Venčac.

Predsednik SO Arandjelovac Nikola Obradović  zakazao je za ponedeljak ,4 jula 2022.godine  Treću sednicu SO Arandjelovac.Pred odbornicima naćiće se 23 tačke Dnevnog reda.

Pored prvog rebalansa budžeta opštine Aranjelovac pred odbornicima je I nekoliko predloga Odluka ;o pristupanju izradi strategije razvoja urbanog područja grada Kragujevca i opština Batočina, Lapovo, Rača, Knić, Topola i Aranđelovac,Donošenje Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Aranđelovac za 2022. godinu,Donošenje Akcionog plana za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u opštini Aranđelovac u 2022. godini,Donošenje Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene,Donošenje Odluke o određivanju broja dece koji se može upisati u vaspitnu grupu u školskoj 2022/2023. godini,Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne takse za manje montažne objekte sezonskog tipa za 2022. godinu;

Čini se da će najzanimljivija tačka biti Donošenje Zaključka o pokretanju inicijative radi očuvanja i zaštite planine Venčac.

 Venčac se kopa sa svih strana

Pred odbornicima biće I nekoliko Rešenja ;o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora JKP „Bukulja“ Aranđelovac,Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora JKP „Zelenilo Aranđelovac“,Donošenje Rešenja o razrešenju vd direktora JKP „Zelenilo Aranđelovac“,Donošenje Rešenja o imenovanju vd direktora JKP „Zelenilo Aranđelovac“,Donošenje Rešenja o imenovanju vd direktora JKP „Bukulja“ Aranđelovac,Donošenje Rešenja o imenovanju vd direktora Centra za kulturu opštine Aranđelovac,Donošenje Rešenja o imenovanju vd direktora Narodnog muzeja Aranđelovac,Donošenje Rešenja o imenovanju vd direktora Centra za socijalni rad „Sava Ilić“ Aranđelovac,           Donošenje Rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za zdravlje opštine Aranđelovac,Donošenje Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za nagrade i priznanja.

Na sednici biće razmatrani I predlozi Rešenja o imenovanju Školskih odbora i to:

-Gimnazije „Miloš Savković“ u Aranđelovcu,EUŠ „Slobodan Minić“ u Aranđelovcu,Tehničke škole „Mileta Nikolić“ u Aranđelovcu,I osnovnih škola;Osnovne škole „Milan Ilić Čiča“ u Aranđelovcu,Osnovne škole „Svetolik Ranković“ u Aranđelovcu,Osnovne škole „Sveti Sava“ u Aranđelovcu,Osnovne škole „Ilija Garašanin“ u Aranđelovcu,Osnovne škole „Miloš Obrenović“ u Aranđelovcu,Osnovne škole „Prvi srpski ustanak“ u Orašcu,Osnovne škole „Dušan Radonjić“ u Banji,Osnovne škole „Slavko Popović“ u Darosavi,Osnovne škole „Ljubomir Ljuba Nenadović“ u Raniloviću,Osnovne škole „Velja Gerasimović“ u Venčanima,I Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Stojniku.

Pored usvajanja zapisnika sa predhodne sednice I odborničkih pitanja na sednici ,kako se predlaže, biće doneta odluka o prestanku mandata  Nadi Tanasijević, Saši Simonović  i Milanu Jaćimović  I potvrdjeni mandati Zoranu Hercegu, Vesni  Radovanović i Draganu Božić.

                                                                        (Ar PRESS)

Tags: No tags

Comments are closed.