Treci Medija forum u Topoli

  • Programski odbor Medijskog foruma objavio je Konkurs za nagradu „Dr Marko Mladenovic“ za medijski doprinos u borbi protiv bele kuge i depopulacije. Rok za dostavljanje radova je 16. oktobar 2020. godine.

 

 

Treci medijski forum „Dr Marko Mladenovic“, koji  organizuje Agencija IFM Braf uz podršku Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije ove godine održace se 6. novembra u Topoli. Programski odbor Medijskog foruma objavio je Konkurs za nagradu „Dr Marko Mladenovic“ za medijski doprinos u borbi protiv bele kuge i depopulacije.

Nagrada se dodeljuje za medijske priloge u štampanim, elektronskim i onlajn medijima koji pokrecu i motivišu društvo i pojedince u borbi protiv bele kuge i depopulacije i afirmišu roditeljstvo u našoj zemlji.

Na konkurs mogu biti prijavljeni novinarski radovi objavljeni u periodu od 1. oktobra 2018. godine do 30. septembra 2020. godine.

Radio, TV i priloge iz štampanih i internet medija – treba poslati mejlom na ifm@hotmail.rs ili poštom (isecci, fotokopije tekstova ili USB sa tv i radio prilozima, kao i tekstovima objavljenim u novinama ili na portalima) na adresu: MEDIJSKI FORUM , Beogradska 26, 34310 Topola sa naznakom: „Za nagradu Dr Marko Mladenovi?”.

Rok za dostavljanje radova je 16. oktobar 2020. godine.

Žiri koji ce ocenjivati prispele radove cinice: dr Zoran Jevtovic, redovni profesor univerziteta, dr Mirko Miletic, redovni profesor univerziteta i Aleksandar Avramovic, novinar.

Tri ravnopravne nagrade (plaketa i novcana nagrada u iznosu od 30.000,00 dinara) bice dodeljene 06.11.2020. godine na Medijskom forumu u Topoli.

Fotografije: IFM Braf

 (Ar PRESS)

 

 

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment