29. септембра 2020.

Uskoro javni poziv za elektrifikaciju polja

Kadrovi polja 02
  • Podsticaji iznose 90 %  vrednosti prihvatljive investicije, dok je najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini 800.000 dinara

 

DSC01690 01Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pokrenulo je novu meru za podršku elektrifikaciji polja. Pravilnik za ovu meru podrške je izašao u martu mesecu ove godine a Javni poziv se oc ekuje uskoro. Podsticaji koji su obuhva?eni ovom merom su:

1)        nabavka kablova i ostale pratece opreme ,

2)        priprema terena i

3)        prikljucka na elektromrežu.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1)        fizicko lice – nosilac komercijalnog porodicnog poljoprivrednog gazdinstva

2)        preduzetnik

3)        privredno društvo

4)        zemljoradnicka zadruga koja ima najmanje pet clanova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili clanovi pet razlicitih komercijalnih porodicnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Po objavljivanju Javnog poziva se predaju Zahtevi. Uz zahtev treba dostaviti:

1)PREDRACUN za predmet investicije, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva;

2)potvrda od javnog preduzeca „Elektroprivreda Srbije” da je katastarska parcela  koja je predmet investije obuhvacena projektom izgradnje elektromreže srednjeg ili visokog napona i da je na njoj moguc prikljucak na elektromrežu;

3) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od  strane nadležne poreske uprave i jedinice lokalne samouprave;

4) potvrda nadležnog organa jedinice  lokalne samouprave da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije);

5) izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije;

Neophodno je da katastarska parcela koja je predmet investicije za koju se podnosi Zahtev bude u vlasništvu podnosioca Zahteva ili zakupu minimum 5 godina.

Podsticaji se utvrdjuju u procentualnom iznosu od 90%                                 vrednosti prihvatljive investicije, dok je najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini 800.000 dinara.

 

Priredila: Stefanija Andjelkovic, dipl.inž.agroekonomije

PSSS Kragujevac