UR 07

Višestruko korisna biljka

Tehnologija proizvodnje uljane repice

 

  • Uljana repica pogodna je za ishranu životinja u svežem stanjutiti zemljište od erozije , značajna u ispaši pčela a u poslednje vreme,ulje uljane repice se sve više koristi za proizvodnju biodizela

 

Uljana repica spada među najvažnije uljane biljke.Gaji se zbog semena koje sadrži

oko 45% ulja i oko 20%belančevina.Uljana repica pogodna je i za ishranu životinja u svežem stanju.Štiti zemljište od erozije a zbog vremena i dužine cvetanja veoma je značajna u ispaši pčela.U poslednje vreme,ulje uljane repice se sve više koristi za proizvodnju biodizela.

Uljana repica se mora gajiti u plodoredu.Najbolji predusevi su krompir,rano povrće,

a najčešće predusev pšenice,najviše joj odgovaraju duboka dobro kultivisana zemljišta.

Priprema zemljišta za setvu uljane repice,počinje odma posle skidanja pšenice-ljuštenjem strništa.Ovo se izvodi na dubini 13-15 cm.Osnovnu obradu treba uraditi na dubini 20-30 cm. u zavisnosti od tipa zemljišta.Nakon oranja treba poravnjati površinu,zatvoriti brazde,a zatim predsetvenom pripremom treba uništavati mlade korovske biljke i klijala semena.Gornji sloj zemljišta u koji se polaže seme na dubini od 2cm.mora biti mrvičaste strukture.

Blagovremena,pravilna i optimalna primena đubriva,je osnovni preduslov za postizanje visokih stabilnih prinosa.Potrebna količina đubriva u toku vegetacije je oko 210 kg.N, 75 kg.P i oko 300 kg. K. Polovinu od ove količine treba primeniti pre osnovnog oranja,a polovinu  u predsetvenoj pripremi.

Veoma je značajna primena azota,i to trećina predsetveno, a 2/3 –u vreme porasta (krajem februara),oko 100 kg./ha. Za setvu treba upotrebiti kvalitetno seme.

Optimalni rok setve je septembar mesec ,tako da biljka ulazi u zimu dovoljno razvijena.

Repica se seje u redove najčešće s međurednim razmakom od 25 cm. jer se za setvu koriste sejalice za pšenicu gde se zatvara svaka druga lula.

Potrebna količina semena ,zavisno od sorte se kreće 4-5 kg./ha.,a dubina setve treba da je oko 1,5-2,5 cm..

Važno je izabrati i pravu sotu, najpoznatije su Banaćanka i Slavica.

Kao redovne mere nege treba izvršiti suzbijanje bolesti i štetočina (repičina lisna osa,buvač,pipa,plamenjača, mrka pegavost…).

Žetva je jako odgovoran posao, ona jako brzo sazreva pri kraju vegetacije,i najbolje je žnjeti u tehnološkoj zrelosti.Žetva se obavlja žitnim kombajnom kada je vlaga u zrnu ispod 15%

 

                                                                                Violeta Veličković dipl.ing.

PSSS Beograd

 

Tags: No tags

Comments are closed.