DSC09552 00

Zaštita paradajza i krastavca od bolesti u julu

 

 

  • Vremenske prilike sa čestim padavinama podstiču  bolesti paradajza i krastavca i zahtevaju primenu specifične zaštite

 

Jun mese 2022. godine je na prostoru cele zemlje okarakterisan većom sumom padavina i višom sumom srednjih dnevnih temperatura u trećoj dekadi u odnosu na višegodišnji prosek. Ovakve vremenske prilike se odražavaju na bolesti paradajza i krastavca i zahtevaju primenu specifične zaštite.

Crna pegavost lista paradajza Foto PIS Srbija

Paradajz – Zbog toplih vremenskih uslova koji su okarakterisali treću dekadu juna, rizik za pojavu plamenjače još uvek bisok na otvorenom polju, ne treba oklevati sa zaštitom već treba primeniti preventivne fungicide, odnosno preparate na bazi bakra: Cuprozin, Funguran-OH, Kocide 2000, Bakarni oksihlorid i Cuproxat, ili neki od preventivnih preparata: Antracol, Dithane i Mankogal.  Ukoliko se kišni period nastavi a dnevne temperature budu visoke stvoriće se uslovi za jaču infekciju lista prouzrokovačem plamenjače i tada treba primeniti neki od sistemičnih  fungicida: Ridomil gold, Alijansa, Curzate i Equation.

U plastenicima ako se ne primenjuje adekvatna zaštita, može se očekivati masovna pojava sive truleži ploda usled visoke vlažnosti vazduha, tako da treba što pre primeniti neki od botriticida: Swich ili Signum. U zaštićenom prostoru može doći i do pojave crne pegavosti i za njeno suzbijanje treba primeniti preparate Score, Sigura ili Sekvenca. Kod primenjenih preparata obavezno poštovati karencu.

Plamenjača na listu krastavca Foto PIS Srbija

Krastavac – Plamenjača je bolest koja kod krastavca može prouzrokovati najveće štete. Usled obilnih padavina u junu plamenjača štetu pravi na otvorenom polju od samog nicanja. Zaštitu treba početi od pojave prvog pravog lista i nastaviti zavisno od vremenskih uslova tretmanima u intervalima od 7-10 dana sve do poslednje berbe. Plamenjača se može preventivno suzbijati kontaktnim  preparatima kao što su Antracol, Mankogal i preparatima na bazi bakra: Cuprozin, Funguran-OH, Kocide, Bakarni oksihlorid i Cuproxat. U slučaju jače infekcije koristiti sistemične i lokalsistemične preparate i to : Ridomil gold, Acrobat, Aliette flash i Quadris. Pre prskanja sazrele plodove obrati, zatim zaliti usev pa tek onda vršiti tretiranje i pri tom  voditi računa o karenci primenjenog preparata.

Pepelnica je manje opasna od plamenjače i retko se javlja na otvorenom polju. Veće štete pravi u zaštićenom prostoru i ako se pojavi treba primeniti neke od preparata: Sercadis plus, Sisthane, Sabithane ili Quadris. Preparat Quadris deluje i na plamenjaču krastavca, a karenca mu je samo četiri dana.

 

 

 

 

 Dr Milan Šević,savetodavac

PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.