Jezero u Garasima 011

Zatvoren most u Garašima

Rešenjem republičkog inspetora za puteve

 

  • Iz odgovora JP Putevi Srbije portalu Ar PRESS ne može se zaključiti da će radovi na sanaciji mosta u Garašima biti obavljeni brzo I do kraja godine.Da li je pravac preko Živkovaca I Darosave najbliža veza Bosute i Jelovika sa Arandjelovcem?

             Odgovor JP Putevi Srbije Portalu Ar PRESS

JP Putevi Srbije saopštilo je da je od 06.maja ove godine postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije i opreme potpuno  obustavljen  saobraćaja na državnom putu II A reda broj 150, preko mosta na  Garaškom jezeru ,zbog ugroženog bezbednog odvijanja saobraćaja usled većih oštećenja mosta a po Rešenju republičkog inspektora za puteve.

U  odgovoru JP  Putevi Srbije portalu  Ar PRESS  navodi se da putnički automobile I kamioni dok se sanacija ne završi  mogu koristiti alternativne pravce.

– državni put I B reda broj 27, deonica Aranđelovac-Darosava i državni put II B reda 365, deonica Darosava-Živkovci-Belanovica, kao i državni put II B reda broj 365, deonica Belanovica-Živkovci-Darosava i dalje, državni put I B reda broj 27, deonica Darosava-Aranđelovac.

U JP Putevi Srbije ističu  da sve ažurne i pouzdane informacije o stanju na putevima mogu se pogledati na naslovnoj strani njihovog veb sajta, na linku:

https://www.putevi-srbije.rs/index.php/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0

“JP „Putevi Srbije“ je završilo  proces izrade neophodne projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju drumskog mosta preko Garaškog jezera na državnom putu II A reda broj 150, deonica: Aranđelovac (Bukulja) – Belanovica, početkom aprila 2022. 

U toku je postupak dobijanja građevinske dozvole za koju je potrebno rešiti određene imovinsko – pravne odnose, što je u nadležnosti lokalne samouprave, nakon čega će  JP „Putevi Srbije“ raspisati javnu nabavku za odabir najboljeg ponuđača za izvođenje radova i početi sanaciju mosta”,stoji u odgovoru JP “Putevi Srbije” portalu  Ar PRESS.

                                                                     Most izmedju Jelovika i Vukosavaca

Za većinu Bosućana I Jelovičana Arandjelovac je bliži preko Vukosavaca I Gornje Trešnjevice nego preko Živkovaca I Darosave.

Iako je ranijih godina bilo obećanja o povezivanju Bosute sa Gornjom Trešnjevicom asfaltnim putem to se nije dogodilo.Uzgred rečeno put preko Trešnjevice I Bosute ima I regionalni značaj I to  je najkraća veza izmedju Valjeva I Kragujevca!Ovaj put za neometano odvijanje putničkog saobraćaja  treba podnasuti I asfalitrati u dužini od nekoliko kilometara.

Drugi pravac iz Jelovika preko Vukosavaca nešto je kraći.Na potoku izmedju Jelovika I Vukosavaca pre nekoliko godina izgradjen je most.Asfaltiran uspon ali nije sastavljen sa raskrsnicom u Jeloviku,odnosno u Vukosavcima.Radi se o dužini od ukupno jednog do 1,5 km.

Iz odgovora JP Putevi Srbije portalu Ar PRESS ne može se zaključiti da će radovi na sanaciji mosta u Garašima biti obavljeni brzo I do kraja ove godine.

Zašto se o alternativnim pravcima nije razmišljalo ranije?

Foto;M.Petrović©

(Ar PRESS)

Tags: No tags

Comments are closed.