KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Zelena lisna vaš jabuke (Aphis pomi)

 

 

  • Zelena lisna vaš štete nanose usnim aparatom za bodenje i sisanje, mladari zaostaju u porastu, lišće se kovrdza.

Zelena lisna vaš (Aphis pomi) najčešće se javlja na jabuci ali napada i druge biljne vrste. Značajne stete pričinjava na sadnicama u rasadnicima i na mladim stablima jabuke u u zasadima. Štete koje vaši pričinjavaju na jabuci su veoma značajne i mogu dovesti do velikih gubitaka kako u prinosu tako i u kvalitetu plodova. Ova štetočina može da ima od 12 do 17 generacija godišnje zavisno od vremenskih uslova. Vaši formiraju kolonije na vrhovima mladara u toku proleća. Štete nanose usnim aparatom za bodenje i sisanje, mladari zaostaju u porastu, lišće se kovrdza. Vaši luče mednu rosu, na kojoj se razvija saprofitna gljiva čađavica Apiosporium salicinum. Gljiva otežava fotosintezu i disanje jabuke. Mravi se hrane mednom rosom i mogu biti indicator prisustva vaši na stablu jabuke. Vaši su zelene boje i imaju krilate i beskrilne forme. Krilate ženeke šire vrstu u nova područja.  Vaš prezimlajava u formi jajeta, iz koga se pili ženka koja leže 40-70 vaši bez oplodnje. Od njih se razvijaju ženeke, koje ležu 12 partenogenetskih generacija ženki. Razvoju vaši pogoduje toplo vreme. Pre zime od poslednje partenogenetske generacije ženki razvijaju se funkcionalno sposobne ženke i mužjaci. Posle oplodnje ženke polažu 1- 5 zimskih jaja u pazuhu grana ili oko pupoljaka. Iz njih se razvija na proleće ženka osnivačica, i ciklus se naredne vegetacije ponavlja.

                                               Lisne vaši na vrhu mladara
                                       Buba mara                                                                          Lisne vaši na listu jabuke

Prirodni neprijatelji lisnih vaši su bubamare, muve sirfide, zlatooka i ose najeznice. Prekomerno đubrenje azotom i bujan porast povoljno utiču na razvoj i prenamnoženje vaši u zasadu jabuke. Zimski tretman preparatima na bazi mineralnih ulja ima veliki značaj u suzbijanju prezimljujućih formi. Zimsko prskanje se izvodi u fazi mirovanja tokom zime najkasnije u proleće tokom meseca marta do faze ,,mišje uši”. Biljne vaši se mogu tokom vegetacije uspešno suzbiti sa 2-3 tretmana insekticidima kontaktog ili sistemičnog delovanja registrovani za tu namenu. Pri njhovoj primeni treba voditi računa o vremenu berbe, odnosno o karenci preparata koji će se koristi za njihovo suzbijanje. Žuta boja privlači vaši, pa su žute lepljive ploče mogu koristiti za praćenje brojnosti krilatih formi.

Najboli razultati u suzbijanju vaši se postižu primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida iz grupe neonikotinoida:

  • Calypso 480-SC (a.m.tiakloprid) 0,15-0,2 l/ha
  • Tonus ili Afinex (a.m.acetamiprid) 0,2-0,25 kg/ha.

 

Fotografije:PIS Srbije

Dr Milan Šević

PSSS Beograd

 

Tags: No tags

Comments are closed.