01

Zelena rezidba vinove loze

 

  • Uklanjanjem konkurentnih lastara stvaraju se povoljniji uslovi za rastenje delova stabla i lastara koji će poslužiti za formiranje rodnih elemenata u narednoj godini.

 

Postoje različiti oblici rezidbe vinove loze u toku vegetacionog perioda. S čokota se mogu uklanjati tek aktivirana okca, celi lastari ili samo pojedini delovi, cvasti, zeleni grozdovi, lišće. Zadatak rezidbe na zeleno je da se izvrši korekcija onog odnosa bujnosti i rodnosti čokota koji je uspostavljen rezidbom na zrelo i koji je mogao biti poremećen uticajem nepredviđenih spoljašnjih uslova. Rezidbom na zeleno se može uticati na povećanje prinosa a posebno na poboljšanje kvaliteta grožđa.

Proređivanje cvasti i bobica deluje povoljno na opšte stanje čokota i doprinosi poboljšanju kvaliteta grožđa. Odstranjivanjem izvesnog broja lastara poboljšavaju se uslovi rastenja onih lastara koji ostaju na čokotu. Međutim ako se ukloni veliki broj lastara može doći do suprotnog efekta odnosno slabljenja čokota.

Efekti rezidbe vinove loze na zeleno su veoma značajni a ovo su najbitniji:

                                                    Vinograd pre zalamanja

Uklanjanjem konkurentnih lastara stvaraju se povoljniji uslovi za rastenje delova stabla i lastara koji će poslužiti za formiranje rodnih elemenata u narednoj godini.

Smanjuje se rizik od oštećenja zelenih lastara vetrom, prekraćeni lastari usporavaju rastenje i o otporniji su na mehaničko dejstvo vetra.

Pojačanim razvićem zaperaka zbog zalamanja osnovnih lastara povećava se zasenjenost grozdova u najtoplijem delu godine a pre pojave šarka.

Proređivanjem lastara stvaraju se bolji uslovi za osvetljenje i provetravanje grožđa i olakšana je zaštita od bolesti i štetočina.

Smanjenjem površine lišća smanjuje se efekat transpiracije

Reguliše se visina prinosa i utiče na kvalitet grožđa

Ova ampelotehnička mera je obavezna u svim vinogradima i bez nje se ne može zamisliti uspešno gajenje vinove loze.

Fotografije;D.Petrović

Danko Petrović  ,

 Dipl. inž. voćarstva i vinogradarstva

PSSS Kragujevac

Tags: No tags

Comments are closed.